top of page

Acerca de

2020-cybersecurity-header-image.jpeg

Privacyverklaring Dronepasje.nl

255-2557343_drone-dji-ryze-tech-tello-camera-hd-tello-300x215.png
drone-overlay_720x.png

Privacyverklaring Dronepasje.nl

 

1 Januari 2020

 

Uw privacy is voor Dronepasjes.nl Van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy. Waaronder de algemene verordening gegevensbescherming dit betekend dat wij:

Waarom we gegevens nodig hebben

Dronepasje.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van de nieuwsbrieven waarvoor u zich heeft aangemeld. Wilt u dit niet, dan kunt u dit altijd bij ons aangeven en u uitschrijven.

  • Gebruik van uw gegevens voor de uitvoering van onze activiteiten, voor de productie van gepersonaliseerde pasjes ( vliegbewijs ) ,  Productie Van personalisatie van drone tages.

  • U te kunnen informeren t.b.v. Bestel Status, Levering 

  • Om contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of door u gestelde vragen te beantwoorden.

  • Om te analyseren hoe u onze website(s) gebruikt om daarmee deze website(s) te verbeteren en ons aanbod af te stemmen op uw voorkeuren.

Voor analysedoeleinden maken wij op de website van Dronepasje.nl gebruik van Google Analytics. Met betrekking tot het gebruik van Google Analytics hebben wij met Google verschillende afspraken gemaakt om uw persoonsgegevens te beschermen:

  • wij hebben Google géén toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten;

  • wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;

  • de laatste cijfers van uw IP-adres worden gemaskeerd;

  • wij gebruiken Google Analytics niet in combinatie met andere Google diensten.

Hoe lang we gegevens bewaren

Dronepasje.nl bewaart geen gegevens welke voor de productie van het personaliseren van vliegbewijs ( vliegbewijs, pas ) Deze worden gelijk na productie Vernietigd en uit ons systeem verwijderd ! uw N.A.W gegevens worden zo lang als deze nodig bewaard om de doelen te realiseren en het afhandelen van u bestelling.

Delen met anderen

Dronepasje.nl verkoopt of verhuurt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor eventueel externe productie om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dronepasje.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Website bezoek

Wanneer u onze website bezoekt worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, het IP-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. Deze logfiles worden uitsluitend ten behoeve van analyses gedurende maximaal 12 maanden bewaard.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring worden beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan horen we dit graag van u.
U kunt hiervoor een email sturen aan info@dronepasje.nl of gebruik maken van de contactgegevens onderaan deze pagina.

U gegevens worden na productie vernietigd en verwijderd*

bottom of page